Importní faktoring

1) Shrnutí

Importní faktoring je na rozdíl od ostatních druhů faktoringu určen pro odběratele. Služba umožňuje odložit platbu za zboží nebo služby od zahraničních dodavatelů. Odběratel poté faktury neplatí dodavateli, ale bance nebo faktoringové společnosti. V tomto případě dodavatel nenese riziko nezaplacení odběratelem, neboť mu prostředky uhradí banka nebo faktoringová společnost.


2) Alternativní názvy

Dovozní faktoring


3) Kdy využít importní faktoring?

Pokud jste bonitní odběratel zboží nebo služeb ze zahraničí a prodloužená splatnost faktur vám umožní rychleji růst.


4) Výhody importního faktoringu

  • Odložením splatnosti získáte prostředky za malý poplatek faktoringové společnosti.
  • Není potřeba zakládat bankovní akreditiv ani vystavovat směnku.

5) Nevýhody importního faktoringu

  • Zaplatíte víc, než je fakturovaná hodnota zboží nebo služeb. (poplatek za faktoring)
  • Na importní faktoring dosáhnou pouze velké a bonitní společnosti, u kterých nehrozí riziko nezaplacení.

Jak může pomoct Roger?

Nabízíme služby jak pro malé dodavatele, tak i pro velké odběratele. Dodavatelům zkracujeme splatnost faktur na 3 dny se službou Platba od Rogera. Služba je flexibilní a jednoduchá, díky čemuž získáte víc prostředků i času pro vaše podnikání.

Velkým společnostem pomáháme optimalizovat dodavatelský řetězec pomocí rozhraní invoice financing. Nastavíte si splatnost podle vašich potřeb a případné volné prostředky můžete zhodnotit pomocí skont.

invoice financing
Určeno pro: velké odběratele
Více informací
platba
Určeno pro: malé a střední podniky
Více informací