Exportní faktoring

1) Shrnutí

Exportní faktoring slouží k uvolnění prostředků uvázaných ve fakturách vystavených za zahraničními odběrateli. Rozdíl oproti tuzemskému faktoringu je pouze v původu odběratele. V ČR je obvykle možné využít exportní faktoring pro odběratele ze zemí EU. V první fázi získá klient 70–90 % hodnoty faktury a zbytek je mu doplacen po uhrazení závazku odběratelem.

Rizikové pohledávky je možné pojistit, čímž předejdete riziku nesplacení pohledávky odběratelem. V případě že jsou pohledávky pojištěné se jedná o bezregresní faktoring. Pokud faktury nejsou faktury pojištěné, jedná se o regresní faktoring. U regresního faktoringu nese riziko nezaplacení pohledávek klient.


2) Alternativní názvy

Vývozní faktoring


3) Kdy využít exportní faktoring?

V případě, že vám odložená splatnost od zahraniční odběratele způsobuje problémy s cash flow. Čekání na uhrazení prostředků může zpomalit růst podniku nebo zapříčinit vážné provozní problémy společnosti.


4) Výhody exportního faktoringu

  • Uvolníte prostředky uvázané v pohledávkách, které dále můžete použít k provozu firmy.
  • Při pojištění pohledávek se z velké části zbavíte rizika nesplacení pohledávek.

5) Nevýhody exportního faktoringu

  • Běžné faktoringové smlouvy bývají neflexibilní (předem daná doba i objem financování).
  • Exportní faktoring lze většinou využít pro odběratele ze zemí EU.

Jak může pomoct Roger?

Se službou Platba od Rogera. získáte prostředky z pohledávek za zahraničními odběrateli do 3 dnů. Neuvazujeme klienty povinnými objemy financování. Financujeme odběratele ze zemí EU, případně jsme schopni vám vytvořit nabídku na míru i u firem ze třetích zemí. Nabízíme i možnost směny deviz s nejnižším spreadem na trhu se službou Směna od Rogera.