Optimalizace dodavatelského řetězce

Posilte dodavatelský řetězec a zlepšete
svůj výsledek hospodaření

Optimalizace dodavatelského řetězce

Posilte dodavatelský řetězec a zlepšete
svůj výsledek hospodaření

Optimalizace dodavatelského řetězce

Posilte dodavatelský řetězec a zlepšete
svůj výsledek hospodaření

Optimalizace dodavatelského řetězce

Posilte dodavatelský řetězec a zlepšete
svůj výsledek hospodaření

Optimalizace dodavatelského řetězce

Posilte dodavatelský řetězec a zlepšete svůj výsledek hospodaření

Jsme společnost
ověřená Českou
národní bankou

Od roku 2013 jsme profinancovali
fakturaci v hodnotě
1 231 490 433 Kč

Od roku 2013 jsme profinancovali fakturaci v hodnotě
1 162 768 028 Kč

Jsme společnost ověřená Českou národní bankou.

Posílí dodavatele

Vaši dodavatelé dostanou peníze za faktury do 3 dnů. Nemusí se tak zadlužovat v bankách nebo operovat s vysokými rezervami nebo zálohami.

Optimalizuje cashflow

Nastavíte si splatnost podle vašich potřeb. Zhodnotíte volné finanční prostředky pomocí skont, případně využijete externí financování Rogera.

Ponechá kontrolu

Můžete dál fungovat na stávajících systémech. Dodavatel dostane 75 % hodnoty faktury do 3 dnů, zbylých 25 % v datu splatnosti jako buffer na případné zápočty.

Jak funguje fakturace s Invoice financing

1. Zaslání faktury

Dodavatel Vám zašle fakturu za dodané zboží

2. Potvrzení faktury

Potvrzené faktury se načtou do rozhraní invoice financing

3. Skonto

Dodavatel požadující skonto dostane 75 % hodnoty faktury do 3 dnů (od Vás nebo Rogera)

4. Vypořádání

V datu splatnosti dostane zbylých 25 % (případně ponížených o zápočet)

Role Invoice financing

Díky prodloužení splatnosti za zboží platíte až poté, co jste jej prodali –> Méně financí uzamčených ve skladu
Uvolněné prostředky můžete využít k rozvoji prodejních kanálů -> Podpora růstu obratu
Nebo navýšení/rozšíření sortimentu -> Podpora růstu obratu
Skonto můžete zaplatit z vlastních volných finančních prostředků -> Zhodnocení odpovídající velikosti skonta
Skonto může jít z prostředků Rogera -> Získáte 20 % z naší provize
Můžete využít kombinaci obou možností na základě sezonnosti
Rychle a automatizovaně obsloužíte long tail dodavatelů
Peníze pro dodavatele posíláte na náš účet, provedeme za Vás vypořádání
Systém podporuje více uživatelů s oddělenými pravomocemi

Vaše rozhraní Invoice financing

Expozice

Celkem – zde si nastavíte množství volných finančních prostředků dostupných na skonta
Aktuálně – kolik z těchto prostředků je aktuálně využito

Podmínky financování

Požadovaný výnos – nastavíte si požadovanou výši zhodnocení, přepočte se na výši skonta podle počtu dnů do splatnosti
Absolutní výnos – zhodnocení dosažené invoice financing

Faktury

Celkem – množství faktur v systému
Aktuálně – množství faktur schválených ke skontu

Dodavatelé

Neaktivní – dodavatelé, kteří nemají přístup k invoice financing
Aktivní – dodavatelé využívající invoice financing

Rozhraní Invoice financing pro dodavatele

Dodavatel vidí přehled svých faktur

Chci profinancovat – výběr faktury pro skonto
Odběratel – proti komu je faktura vystavena
Splatnost – zbývající splatnost faktury
Nominální hodnota – hodnota na faktuře
ID – číslo faktury
Skonto – výše požadovaného skonta vypočtená z vašeho požadavku na zhodnocení a zbývajících dnů do splatnosti

Z vybraných faktur dostane 75 % hodnoty do 3 dnů

Case study

Alza.cz

Způsob využití

Financování skladových zásob
Financování zbožových faktur. 

Výsledky

Optimalizace cash-flow v dodavatelském řetězci. 
Plán rozšířit spolupráci na Slovensko a zapojit další dodavatele. 

Počet zapojených dodavatelů

49

Cena externího financování od Rogera

Skonto se odvíjí od délky zkrácení splatnosti, kupříkladu u dvouměsíční splatnosti je skonto za zkrácení splatnosti 1,05 % z faktury.

O Platební instituci Roger a.s.

Jednodušší finance

Prověřena trhem – 6 let měníme faktury v regionu CE
Schválena regulátorem – licence Platební instituce
Inovační leader – vyvíjíme služby na PSD2
Důraz na digitalizaci – spoluvlastněna CCV, jedničkou na elektronickou fakturaci EDI v ČR a SR

Roger v číslech

Profinancováno 2 mld. CZK+
Výnos investorů za 2018 4,3 % p.a.
Cena zkrácení splatnosti 1,57 %/fakt.
Průměrná délka splatnosti 52 dní
Počet SME klientů +400
Počet investorů +800

Komplexní portfolio služeb

optimalizace a financování dodavatelského řetězce

zkrácení splatnosti faktur

investice do faktur

konverze měn

ověření obchodního partnera