Startupy se stávají stále důležitější součástí ekonomiky. V loňském roce vzniklo každý měsíc v průměru 2600 nových firem a procentní nárůst mezi rokem 2013 až 2018 byl asi o 70 %. Největší procento z nich vzniká v Praze a nejčastěji se zaměřují na oblast technologií a e-commerce. S nárůstem startupů roste i poptávka po investorech, kteří by tyto nově vzniklé firmy mohli financovat. I přes to, že je v současnosti přístup ke kapitálu snadnější, než tomu bylo dříve, je nezbytné, abyste při výběru investora vybrali toho správného právě pro vás. Tato volba bude mít následně velký dopad na směr vaší společnosti.

Při výběru investora existují stovky faktorů, které je třeba zvážit, ale některé z nich vynikají více než ty ostatní. Peníze vám může dát kdokoliv, ale jen hrstka dokáže poskytnout rady a know how, jak si na začátcích poradit. Jednoduše jde o to umět vyvážit pohled a zájmy obou stran a sundat si růžové brýle, které na počátku podnikání často nosíme.

Výběr investora

Seznamte se s možnostmi, které máte

Existují tři hlavní možnosti získání finančních prostředků prostřednictvím investorů, z nichž každá má svá vlastní specifika:

Soukromý kapitál – zahrnuje řadu investic, které obvykle poskytují soukromé osoby nebo instituce v soukromém vlastnictví, aby koupily společnost, financovaly projekt nebo provedly soukromou investici.

Rizikový kapitál – investice jsou řízeny odlišně a obvykle jsou určeny k financování začínajících společností s potenciálem vysokého růstu. Investoři často poskytují odbornou pomoc při podnikovém plánování.

Andělský investor – jednotlivci s velkým jměním, kteří hledají vysokou návratnost prostřednictvím investování do začínajících společností. Poskytují podobné počáteční financování jako rizikoví investoři jen v menších částkách. Andělští investoři jsou typicky seniorní podnikatelé, kteří v tom umí chodit a sledují investiční příležitosti.

Zkušenosti

Vybírejte takové investory, kteří již mají z minulosti zkušenosti s budováním, provozováním nebo financováním startupů. Měli by mít prokazatelné záznamy o předchozích investicích. Zkušenost by pro vás měla být v počátečním momentu důležitější než investorovi peníze. Znalost z praxe činí z vašeho investora neocenitelného poradce a ideálním případem je, když má budoucí investor zkušenosti přímo z vašeho odvětví. Díky tomu je schopný poradit potřebné procesy a vést vaši firmu v obtížné počáteční fázi.

Akceptace rizik

Úspěch vašeho podnikání nikdy nelze stoprocentně zaručit, protože existuje množství potencionálních rizik, která mohou vést k selhání navzdory skvělému počátečnímu nápadu. Dobrý investor do toho půjde s vámi i přes obeznámení s možnými riziky a vzniklé problémy bude řešit racionálně, nikoliv emocionálně. Proto je důležité mezi vámi a investorem budovat vzájemnou důvěru a otevřenost sdělovat nejen příjemné informace.

Podpora

Zkušený a důvěryhodný investor dokáže podnik podporovat při rozvoji a překonávání problémů, kterým může vaše společnost čelit v počáteční fázi. Investor by měl mít představu o maximech a minimech, kterými musí firma na začátku projít.

Často také záleží, v jaké fázi se váš startup nachází, jelikož od této skutečnosti se mohou odvíjet odlišné požadavky na investora. V počátečním stádiu budete logicky potřebovat peníze a nebudete mít příliš prostoru si vybírat z toho důvodu, že vaše rizika budou zpočátku vyšší a někteří investoři nebudou chtít takto riskovat. Jak porostete, bude u investorů narůstat i chuť vás podpořit, a v tuto chvíli si můžete dovolit být opravdu vybíravý. Můžete si také vybrat investory s rozmanitými dovednostmi, kteří dokáží zaplnit mezery ve vašem současném týmu.

Očekávání

Ujistěte se, že má investor reálná očekávání, co se týče časové osy růstu společnosti. Informujte investory také o financích a průzkumu trhu, který zálohuje vaše předpovědi. Sdělte, jak budete generovat zisk a jakým způsobem bude tento zisk proudit do kapsy investora. Ať mají obě strany přehled, co od sebe očekávat.

Upřímnost

Mluví s vámi investor narovinu? Hledejte někoho, kdo opravdu rozumí vašemu trhu a bude schopný vám upřímně a konstruktivně říct, co si o vašich krocích myslí. Investor do vás vkládá své často těžce vydělané peníze, proto musíte očekávat, a je dobře, když vám sdělí svůj názor. Začátky jsou jízda na horské dráze a potřebujete okolo sebe stabilní a otevřený tým.