Účetní softwary jsou pohodlným způsobem zaznamenávání, ukládání, analýzy a vykazování finančních informací. Vzhledem k tomu, že podniky generují a sbírají více dat z různých zdrojů než kdy dříve, roste potřeba všechna tato data agregovat na jednom místě. Pro tyto účely se využívají právě účetní a ERP (Enterprise Resource Planning) systémy.

1. Ušetřený čas strávený na manuálních procesech

Účetní softwary využívají sofistikovaný systém k automatizaci ručního účetnictví a účetních procesů, jako jsou složité výpočty. U malých a středních podniků ušetří digitální forma hodiny času tím, že je schopna zpracovat informace a spravovat účty za zlomek obvyklého času.

2. Méně chyb a vyšší přesnost

Digitální účetnictví zajišťuje, že všechna zadaná data jsou vypočítána přesně, není tedy třeba ručně kontrolovat účty pokaždé, když se v systému objeví nová data. Systém dokáže zaznamenávat příjmy, výdaje, transakční údaje, úpravy na konci období i zásoby a DPH.

3. Řízení cashflow

Účetním softwarem můžete zaznamenávat a sledovat své závazky a pohledávky. To vám umožní znát současný i budoucí stav peněžních toků. U některých účetních softwarů, jako například u HELIOS Orange si navíc můžete stáhnout plugin od Platební instituce Roger. Tento plugin umožňuje nechat si zkrátit splatnost faktur přímo z prostředí účetního softwaru. To může být klíčové zejména pro malé a střední podniky, které z důvodu dlouhých splatností faktur mohou trpět nedostatkem likvidních finančních prostředků.

Tato řešení prostřednictvím pluginů fungují i v zahraničí. Jedna z největších světových platforem pro řešení fakturace a účetnictví, australská Quickbooks, poskytuje ve svém rozhraní obdobnou možnost nechat, si zkrátit splatnost faktur přes partnera.

4. Finanční informace v aktuálním čase

S počítačovým účetnictvím, můžete vytvářet a udržovat finanční záznamy nepřetržitě a kdykoliv získat detailní zprávy. Data jsou synchronizována s vašim bankovním účtem. To znamená, že máte vždy přístup k aktuálním informacím o tom, zda odběratelé platí faktury.

5. Automatické upomínání, tvorba dobropisů

Většina online účetních systémů umožňuje automatizované fakturování, připisování a přijímání procesů, což znamená významné ušetření času stráveného vytvářením manuálních faktur a dobropisů. Některé systémy také odesílají upomínkové e-maily, pokud některé pohledávky dosud nebyly splaceny, což je velmi užitečný nástroj pro malé a střední podniky, které obvykle nemají k dispozici dostatečné zdroje pro vymáhání pohledávek.

6. Ušetřené peníze na zdrojích

Zjednodušením účetních procesů za pomoci účetního nebo ERP systému nemusí účetní trávit tolik času spravováním svých finančních informací. To vede k úsporám nákladů na mzdy.