Často kladené otázky

Zajímá vás

Co je Platba od Rogera?

Pro koho je Platba od Rogera určena?

Kolik stojí financování přes Platbu?

Jak probíhá registrace do systému?

Jaké podmínky musí splňovat odběratel?

Co se stane, když odběratel nezaplatí fakturu včas?

Jsou informace o obchodních případech v bezpečí?

Na jaký účet platí odběratel?

Odkud získává Platba od Rogera prostředky na financování faktur?

Reklamační řád Platby od Rogera

Etický kodex Platby od Rogera

Zpracování osobních údajů

Co je Platba od Rogera?
Platba od Rogera je řešení, jak získat peníze za faktury ihned. Nabízíme pružný a efektivní způsob provozního financování, kde získáte 75 % z vaší faktury do 3 dnů po dodání zboží nebo služeb a zbylých 25 % po zaplacení odběratelem. Financování je založeno na postoupení pohledávky z obchodního styku se splatností 30–120 dní.

Oproti bankovnímu faktoringu nám nemusíte garantovat žádný minimální objem fakturace ani počet odběratelů. Postupujete jednotlivé faktury nebo balíky faktur tak jak to vyhovuje vám. Zároveň vše probíhá elektronicky, takže se vyhnete zbytečnému papírování.
Pro koho je Platba od Rogera určena?

 • Malé a střední společnosti, kterým dlouhé splatnosti faktur brání v rychlejším rozvoji.
 • Společnosti, jejichž ráz podnikání podléhá sezónním výkyvům, a které se proto nechtějí zavazovat k dlouhodobému bankovnímu financování.
 • Společnosti s inovativním obchodním modelem, ale krátkou historií, které kvůli tomu mají problém získat bankovní financování.
 • Start-upy, protože sami přicházíme s inovativní službou a chápeme potřeby mladých perspektivních společností.
 • Firmy, které dodávají velkému bonitnímu odběrateli s obratem nad 250 milionů korun.
Kolik stojí financování přes Platbu?
Cena financování se skládá z administračního poplatku 1–1,5 % z faktury a průměrného úroku 5,4 % p.a.

Cena financování závisí na hodnotě a četnosti faktur a profilu odběratele. S platbou od Rogera vždy předem víte, kolik zaplatíte a nesetkáte se s žádnými skrytými bankovními poplatky. Registrace a zadávání faktur je zdarma. Platíte až za skutečné financování, které si nastavíte tak, aby vám plně vyhovovalo.
Jak probíhá registrace do systému?
Po vyplnění a odeslání kontaktního formuláře vás budeme do 24h kontaktovat ohledně doplnění informací o vašem obchodním modelu a odběratelích. V případě potřeby se setkáte se zástupcem naší společnosti v kanceláři v Brně nebo v Praze. Po získání nezbytných podkladů vyhodnotíme do 3 dnů váš obchodní případ a zašleme vám přihlašovací údaje pro zadávání faktur k proplacení.
Jaké podmínky musí splňovat odběratel?
Faktury financované Platbou od Rogera musí být za bonitním a velkým odběratelem. Ten je zde v pozici dlužníka a jeho bonita určuje bonitu pohledávky. Každého odběratele a fakturu posuzujeme individuálně.

Základní kritéria hodnocení odběratele:
 • Rating minimálně B podle služby Lustrator ratingové společnosti Bisnode ČR, a.s.
 • Obrat minimálně 250 milionů Kč.
 • Průhledná vlastnická struktura.
 • Sídlo v rámci EU.
 • Nesmí mít délku splatnosti závazku delší než 120 dní.
 • Neplatí závazky déle než 15 dní po splatnosti.
 • Musí mít čistý insolvenční rejstřík.
 • Nesmí být předlužený – závazky nepřesahují aktiva.
Co se stane, pokud odběratel nezaplatí fakturu?
Prvních 60 dní po datu splatnosti komunikujeme s odběratelem ve spolupráci s klientem a snažíme se problém vyřešit. Pokud v této době nedojde k úhradě, pak:

 • Pokud je pohledávka pojištěná a odběratel 60 dnů po splatnosti nezaplatí, dohodneme se na přihlášení k pojistnému plnění.
 • V případě, že pohledávka pojištěna není, dojde ke zpětvzetí dané pohledávky (tzv. regresní faktoring) a financovanou částku budeme nárokovat po klientovi. V případě potřeby se dohodneme na splátkovém kalendáři.
Jsou informace o obchodních případech v bezpečí?
Víme, že naši klienti vkládají do systému citlivé informace, a proto dbáme na jejich maximální bezpečí. Platba od Rogera je bezpečné webové rozhraní s bezpečnostním certifikátem. Veškeré podklady jsou uloženy na zabezpečených vzdálených úložištích. Přístup k informacím o obchodních případech a financování mají pouze investoři ověření podle požadavků ČNB a jsou vázáni smluvní mlčenlivostí.
Na jaký účet platí odběratel?
Odběratel platí na sběrný účet Platby od Rogera registrovaný u ČNB. Číslo sběrného účtu musí být vždy uvedeno na faktuře. Poté co odběratel zaplatí fakturu na sběrný účet, Platba od Rogera platbu do 24h vypořádá a přepošle. Odběratel tedy platí na jeden účet, který není třeba měnit. A to ani v případě, kdy financování zrovna nepotřebujete. Postaráme se o správu pohledávek a plnění vždy ihned přepošleme.
Odkud získává Platba od Rogera prostředky na financování faktur?
Prostředky na financování faktur našich klientů jsou kombinací vlastního kapitálu a prostředků od lokálních českých finančních institucí a investorů.
Reklamační řád Platby od Rogera
Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.
Etický kodex Platby od Rogera
Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.
Zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.