Služba Ověření od Rogera vám zdarma poskytne informace o vašem obchodním partnerovi. V naší databázi je více než 230 tisíc firem z celé České republiky. Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete.

Na email vám odešleme report obsahující tyto informace:

- základní informace
- rizikovost subjektu
- pravděpodobnost finanční tísně v následujících 12 měsících
- zda není firma v insolvenci, likvidaci či konkurzu

- zda je firma spolehlivým plátcem DPH
- poslední zjištěný obrat společnosti
- poslední zjištěná hodnota provozního výsledku

Subjekt

Moje údaje

* Stisknutím tlačítka “Odeslat k posouzení” potvrzujete svou osobní bezplatnou objednávku finančního hodnocení dané společnosti, zároveň tímto potvrzujete podmínky užití uvedené níže.

Informace poskytnuté společností Platební instituce Roger a.s. jsou určeny výhradně pro objednavatele. Platební instituce Roger a.s. odmítá jakoukoliv zodpovědnost za správnost poskytnutých informací, či za další neoprávněné zveřejňování a nakládání s poskytnutými informacemi. Poskytnutí údajů třetím stranám není dovoleno. Společnost Platební instituce Roger a.s. není ratingová agentura ve smyslu právního předpisu (EG) Nr. 1060/2009 o ratingových agenturách.

Jiný subjekt
Subjekt: Loading...
Sídlo společnosti: Loading...
Spisová značka: Loading...
Datum vzniku: Loading...
Počet zaměstnanců: Loading...
Hlavní NACE: Loading...
NACE slovy: Loading...

Stupně rizikovosti

AAA
Minimální riziko 0,00–0,03 %
AA
Velmi nízké riziko 0,04–0,10 %
A
Nízké riziko 0,11–0,27 %
BBB
Střední riziko 0,28–0,71 %
BB
Akceptovatelné riziko 0,72–1,49 %
B
Zvýšené riziko 1,50–2,69 %
CCC
Vysoké riziko 2,70–5,16 %
CC
Velmi vysoké riziko 5,17–11,11 %
C
Extrémní riziko 11,12–99,99 %
D
Úpadek 100 %

Rizikovost odběratele:

_

Pravděpodobnost finanční tísně v následujících 12 měsících:

Loading...

Pořád probíhá načítání, prosíme Vás o strpení.

Likvidace

Loading...

Konkurz

Loading...

Stav subjektu

Loading...

Insolvence

Loading...

Spolehlivý plátce DPH

Loading...

Poslední zjištěný obrat společnosti:

Poslední zjištěná hodnota provozního výsledku hospodaření:

loading...

 

loading...

 

Informace poskytnuté společností Platební instituce Roger a.s. jsou určeny výhradně pro objednavatele. Platební instituce Roger a.s. odmítá jakoukoliv zodpovědnost za správnost poskytnutých informací, či za další neoprávněné zveřejňování a nakládání s poskytnutými informacemi. Poskytnutí údajů třetím stranám není dovoleno. Společnost Platební instituce Roger a.s. není ratingová agentura ve smyslu právního předpisu (EG) Nr. 1060/2009 o ratingových agenturách.