V průběhu minulých týdnů jste na naší platformě mohli zaznamenat několik změn. Jedna se dotkla vzhledu dokumentů vystavených v rámci jednotlivých aukcí. Na fakturách vystavených v EDI nyní není uveden dodavatel ani dodávané zboží. Touto změnou jsme především reflektovali požadavky našich klientů. Informace o dodavateli Vám rádi poskytneme na vyžádání a i nadále zůstávají součástí smlouvy o postoupení pohledávky.