Profinancovali jsme další miliardu korun, takže už máme dvě, což je jistě fajn, ale velký objem faktur s sebou nese vyšší absolutní počet problematických aukcí.

Z vlastní zkušenosti víme, že problematické aukce nejsou nic příjmeného. Podle našich statistik se nám podaří drtivou většinu případů vyřešit. Míra čisté ztráty vkladu se u Rogera pohybuje daleko pod hranicí 0,1% z profinancovaného objemu, tedy hluboko pod tržním průměrem jiných platforem. V posledním uzavřeném roce 2017 činila čistá ztráta investorů 65 805 Kč. Přesto se nám jeví nespravedlivé, aby si jeden investor vytáhl „černého Petra“ v podobě ztrátové aukce a o jistinu přišel. Je to sice riziko invesotvání, ale pro klid náš i investorů jsme se rozhodli založit rezervní fond, který by měl tato rizika krýt.

No alt text provided for this image

Od 1.7.2019 budeme automaticky 10 % z úroků investorů ukládat do rezervního fondu, ze kterého budeme krýt případné ztráty těch, jejichž pohledávky se stanou nedobytnými. Tento krok jsme udělali z důvodu lepší ochrany investic investorů Rogera a chceme tím snížit riziko kolektivního investování. Věříme, že 10 % z investorských výnosů se promítne do cen financování klientů a zvýšíme tím úrokové sazby na platformě. Fond se bude rozpouštět jednou ročně, na konci roku, mezi všechny problémové pohledávky vzniklé v období 12 až 24 měsíců před začátkem daného roku. Případné přebytky po ročním zúčtování budou přecházet do dalších let.

Bude se jednat o rezervy na podnikatelská rizika (obdoba toho, když se účetně tvoří rezervy např. na opravy). Tyto rezervy jsou součástí cizích zdrojů, nikoliv vlastního kapitálu. Prostředky rezervního fondu se budou kumulovat na speciálním rezervním účtu a budou použity na odkup ztrátových pohledávek investorů. Bude se jednat o transparentní účet, tak jako mají třeba kandidáti na prezidenta.

Modelový případ využití rezervního fondu: V roce 2019 bude do rezervního fondu připsáno 1.000.000 Kč. K 31. 12. 2019 eviduje administrátor postupníka A, který má za odběratelem, popř. postupitelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 200.000 Kč, postupníka B, který má za odběratelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 600.000 Kč a konečně postupníka C, který má za odběratelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 1.200.000 Kč, potom administrátor do 31. 1. 2020 vyplatí postupníkovi A z rezervního fondu 100.000 Kč (10%), postupníkovi B 300.000 Kč (30%) a postupníkovi C 600.000 Kč (60%). Celkový nárok investorů ve výši 2.000.000 Kč vzniklý v roce 2017 bude tedy uspokojen například z 50% vyplacením 1.000.000 Kč k 31.1.2020.

Váš tým Roger.