Dne 25.5. vstoupí v účinnost evropské nařízení GDPR zabývající se ochranou osobních údajů. V rámci toho jsme pro Vás vytvořili Zásady ochrany osobních údajů, kde se můžete dočíst, jak s Vašimi údaji nakládáme a jaká v této oblasti máte práva.

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás jako finanční instituci naprostou prioritou. Zpracováváme tak pouze údaje, které nám ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo jsou potřeba pro plnění Všeobecných obchodních podmínek (odesílání smluv a komunikace s Vámi).

Tento měsíc oslavíme 5. výročí existence společnosti. Přestože již nejsme malý start-up, je pro nás zpětná vazba a komunikace s Vámi velmi důležitá, neboť Vám touto cestou oznamujeme vývoj platformy. Pomůžete nám platformu nadále rozvíjet směrem, který bude odpovídat Vašim potřebám?Své rozhodnutí můžete kdykoliv v budoucnosti změnit po přihlášení ke svému účtu. V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám  samozřejmě plně k dispozici.