Od České národní banky jsme získali oficiální osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu. Splnili jsme veškeré náležitosti a stali se tak registrovaným účastníkem finančního trhu.