Investiční aukce odprodaly 10% podíl brněnské IT společnosti CCV. Jedná se o vyvrcholení jejich dosavadní vzájemné spolupráce. Obě strany vidí v nové spolupráci především prostor pro další rozvoj společností.
Společnosti již spolu dříve spolupracovaly díky CCV systému elektronické výměny dat Orion EDI. Ten umí elektronicky sdílet obchodní smlouvy, faktury a další dokumenty, takže podniky zbavuje administrativní zátěže a urychluje komunikaci s obchodními partnery. Společnost Investiční aukce vyvinula software, který EDI umí číst a díky kterému se může dostat přesně k těm klientům, na které jsou její služby zaměřeny. „Velcí výrobci dosáhnou na velmi dobré podmínky financování v bance, nebo mají dostatek vlastních prostředků. My se orientujeme na malé a střední podniky, pro které jsou bankovní produkty tohoto typu často nedostupné,“ říká jednatel Investičních aukcí Adam Šoukal.
„Hledali jsme partnera, který umí zdigitalizovat faktoring. Množství administrativy a papírové doku-mentace, které banky stále vyžadují, celý proces provozního financování výrazně zpomaluje. Inves-tiční aukce mají velkou výhodu v technologickém řešení faktoringu. Díky tomu jsou rychlejší a pruž-nější,“ říká marketingový ředitel CCV Petr Ondrášek.
Vstup CCV do Investičních aukcí by měl podle Adama Šoukala přinést především nárůst objemu financovaných faktur: „Očekáváme nárůst v hodnotě 150 až 200 milionů za každý měsíc.“ Finanční prostředky by měly být využity hlavně pro expanzi společnosti na zahraniční trhy. Především se jedná o naše sousední státy. „Na Slovensku již nějakou dobu fungujeme, ale chtěli bychom získat ještě větší postavení na trhu. Velký potenciál vidím také v Polsku a Německu,“ představuje další rozvoj firmy Investičních aukcí Adam Šoukal.

Faktoring online
Pro mnoho malých a středních podniků představují dlouhé doby splatnosti faktur obtíže, protože až 60denní čekání na platbu zpomaluje jejich cash-flow. Řešením je faktoring, který tyto dlouhé splat-nosti dokáže zkrátit na několik dnů. Investiční aukce tyto faktury nabízí na svém portálu www.inves-taukce.cz skupině investorů, kteří se o ně utkají v online aukci. Podniky tak dostanou nejvýhodnější
nabídku na financování a investor získá úrok za poskytnutí finančních prostředků. Na svou činnost
získala společnost licenci ČNB. P2P financování, tedy poskytování peněz jednotlivců podnikům nebo
jiným jednotlivcům, bylo umožněno rozvojem technologií a nachází si po vzoru západních zemí
mnoho příznivců už i u nás.

Investiční aukce

investAukce se zrodily na podzim roku 2013 jako revoluční řešení, jak uvolnit peníze uzamčené v dlouhých splatnostech. investAukce nabízejí alternativu tradičnímu modelu bankovního financování a napomáhají tak malým a středním podnikům, které se nechtějí, nebo nemohou financovat bankovními produkty. Zakladatelé investAukcí mají zkušenosti v investičním bankovnictví, financích a internetových technologiích. Pro investAukce získali podporu Jihomoravského inovačního centra, ve kterém společnost prošla programem JIC MASTER, a zkušených investorů. investAukce získaly v listopadu 2013 licenci ČNB na poskytování platebních služeb. Od té doby již profinancovaly přes 200 milionů korun ve více než 650 aukcí.

CCV Informační systémy

Společnost CCV působí na českém trhu od roku 1992. Představuje ryze český softwarehouse, který se svými více jak 1500 klienty patří k významným hráčům domácí scény v oboru informačních systémů. Kromě Brna a Opavy má pobočku také na Slovensku v Nitře. Díky více než 2 milionům přenesených dat tisíců protistran měsíčně (přes konsolidační centrum ORION®) je lídrem v oboru elektronické výměny dat. Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poradenství a implementaci logistických řešení a podnikových informačních systémů, jejich nadstavbových řešení a dalších softwarových aplikací pro vybrané oblasti podnikání. Specializuje se na řešení pro poskytování elektronické výměny dat.