Platební instituce Roger zaznamenala meziroční růst v objemu profinancovaných faktur o 80 %, a to i díky tomu, že stále více malých a středních podniků hledá alternativní cesty výhodnějšího a administrativně nenáročného krátkodobého financování. To potvrzuje i průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). Českému trhu sice stále dominují klasické bankovní instituce, ale zájem o alternativní zdroje financování roste především díky jejich schopnosti nabídnout flexibilnější a výhodnější způsob financování, který nabízí především fintech společnosti. Krátkodobé půjčky na vyrovnání svého cashflow potřebuje téměř 30 % podnikatelů, především kvůli dlouhé splatnosti faktur, která je dle dat Rogera v České republice alarmujících 52 dnů. 

Firmy nejčastěji využívají externího financování k nákupu nových strojů (50 %) nebo k vykrývání cashflow (30 %). Právě problém s cash-flow je spojený především s dlouhou splatností jednotlivých faktur. Jak zjistil celoevropský průzkum společnosti Intrum, až 89 % českých firem bylo požádáno a akceptovalo delší splatnost, než se kterou by byly spokojeny. Toto číslo je v porovnání s Evropským průměrem (56 %) alarmující. Ze statistik Platební instituce Roger, která se financováním faktur a zkracováním jejich splatnosti zabývá, vyplývá, že průměrná doba splatnosti faktury v ČR je alarmujících 52 dnů. „Právě dlouhou dobu splatnosti vnímáme jako problém, který brzdí rozvoj některých firem a nutí je k zadlužování. Proto nabízíme řešení, jak zkrátit splatnost, které je dostupné i pro startupy a malé či začínající firmy,“ vysvětluje Adam Šoukal, CEO platební instituce Roger.

Z výzkumu Asociace malých a středních podniků vyplývá, že české firmy sice jsou při výběru způsobu financování svého podnikání stále spíše konzervativní a spoléhají se převážně na klasické bankovní půjčky, ale stále více jich využívá nových forem financování, například na západ od našich hranic je velmi populárního faktoringu nebo P2P financování. Trend krátkodobého financování pomocí faktoringu se tak stále více dostává i do Česka, a to především kvůli dlouhé splatnosti faktur, která je v ČR jednou z nejdelších v Evropě. Firmy jsou podle dat Rogera často nuceny akceptovat maximální zákonnou lhůtu 60 dnů, v některých případech i mnohem delší.

Platební instituce Roger zaznamenala 80% meziroční nárůst objemu profinancovaných faktur. Především pro menší a střední podnikatele se jedná o atraktivní cestu, jak bezdluhově a jednoduše financovat své podnikání tím, že Roger zkrátí splatnost faktur z v česku průměrných 52 dnů na 3. Vyhnou se tak překlenovací půjčce nebo jinému zadlužování.

Nové služby také odstraňují nejčastější problém, který klienti bankovních institucí nejčastěji zmiňují – přílišnou administrativní zátěž. Pro mnoho malých firem je možnost dosáhnout na financování od bank spojené s dokladováním velkého množství dokumentů a rizikem, že jim i nakonec nebude vyhověno. Přesně pro tyto klienty z řad malých a středních podniků mohou být alternativní zdroje financování zajímavé „Naše služba je velice jednoduchá. Stačí, když nám zašlete fakturu, kterou chcete profinancovat a my se do 24 hodin ozveme s nabídkou. Peníze pak klient obdrží do 3 dnů na svůj účet.“ popisuje Adam Šoukal princip fungování Rogera. Právě rychlost, jednoduchost a nižší úrok jsou největší výhody nových nebankovních institucí, jako je Roger. Certifikace od České národní banky je jistotou, že bezpečnost a kvalita poskytovaných služeb jsou minimálně na stejné úrovni jako u klasických institucí. Výhodou je také v nižší úrok, který se v případě Rogeru pohybuje průměrně okolo 1,68 %.