Statistiky

Statistiky investování


Aukce od Rogera jsou první středoevropskou P2P platformou, která reportuje statistické informace týkající se objemů, výnosů a úspěšnosti vymáhání podle mezinárodních standardů Peer-to-Peer Finance Association (P2PFA). Spojujeme malé a střední podniky poptávající pracovní kapitál s investory.


Celkové portfolio Aukcí od Rogera je z více jak 80 % financováno fyzickými osobami, historický vážený aritmetický průměr výnosu je 5,3 % p.a. Průměrná délka splatnosti pohledávek na platformě je 52 dní, průměrné prodlení splatnosti je 2,5 dne.


Celkem profinancováno
Průměrná úroková míra
% p.a.
Průměrná délka splatnosti faktur
52 dnů

 1. Aritmetický průměr zhodnocení vložených prostředků – vyjadřuje průměrnou hodnotu vysoutěženého úroku za dané období, nebere v potaz nominální hodnoty jednotlivých aukcí za sledované období.
 2. Vážený průměr zhodnocení vložených prostředků– oproti aritmetickému průměru zohledňuje nominální hodnotu dané aukce. Platí tedy, že s rostoucí nominální hodnotou vybrané aukce roste vliv této aukce na celkový vážený průměr úroků za sledované období. Obecně lze říci, že s rostoucí nominální hodnotou aukce roste hodnota vysoutěženého úroku.

Celkový přehled aukcí - detail

Období Počet
aukcí
Profinancováno
celkem za období
Objem
financování,
který
proběhl
v pořádku
Celkový
objem
problematických
aukcí 1
Podíl
problematických
aukcí
na celkovém
objemu
financování
Zkolektovaný
objem
prostředků
z problematických
aukcí 3
Problematické
aukce
v řešení
Čistá
ztráta
vkladu 2
Podíl
ztráty
vkladu
na celkovém
objemu
financování
Celkový
úrokový
výnos
investorů
2014 149 74 013 149 Kč 74 013 149 Kč 0 Kč 0,00 % 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0,00 % 1 254 730 Kč
2015 622 152 679 076 Kč 152 679 076 Kč 0 Kč 0,00 % 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0,00 % 1 306 763 Kč
2016 1008 259 568 983 Kč 254 236 299 Kč 5 332 684 Kč 2,05 % 5 090 284 Kč 0 Kč 242 400 Kč 0,09 % 1 587 399 Kč
2017 2549 564 258 801 Kč 527 121 726 Kč 37 137 075 Kč 6,58 % 35 229 828 Kč 1 841 442 Kč 65 805 Kč 0,01 % 5 283 973 Kč
2018 4518 738 978 351 Kč 733 151 870 Kč 5 826 481 Kč 0,79 % 5 017 069 Kč 809 412 Kč 0 Kč 0,00 % 4 526 346 Kč
 1. Problematické aukce - aukce se stává problematickou v případě:
  1. kdy subjekt vůči kterému je pohledávka vystavena projevuje platební nevůli, či neschopnost danou pohledávku uhradit,
  2. kdy je pohledávka právě 60 dní po své původní splatnosti stále neuhrazena,
  3. kdy subjekt vůči kterému je pohledávka vystavena zpochybňuje správnost pohledávky,
  4. kdy vzniká překážka úhrady obchodně právního charakteru.
 2. Čistá ztráta vkladu – se rovná nominální finanční ztrátě investora z investovaných prostředků.
 3. Zkolektovaný objem prostředků z problematických aukcí – objem prostředků, které se podařilo zkolektovat za účelem uspokojení nároků investorů, kteří investovali své prostředky do problematických aukcí (viz. Problematické aukce1).
 1. Aritmetický průměr zhodnocení vložených prostředků – vyjadřuje průměrnou hodnotu vysoutěženého úroku za dané období, nebere v potaz nominální hodnoty jednotlivých aukcí za sledované období.
 2. Vážený průměr zhodnocení vložených prostředků– oproti aritmetickému průměru zohledňuje nominální hodnotu dané aukce. Platí tedy, že s rostoucí nominální hodnotou vybrané aukce roste vliv této aukce na celkový vážený průměr úroků za sledované období. Obecně lze říci, že s rostoucí nominální hodnotou aukce roste hodnota vysoutěženého úroku.