Statistiky

Statistiky investování


Aukce od Rogera jsou první středoevropskou P2P platformou, která reportuje statistické informace týkající se objemů, výnosů a úspěšnosti vymáhání podle mezinárodních standardů Peer-to-Peer Finance Association (P2PFA). Spojujeme malé a střední podniky poptávající pracovní kapitál s investory.


Celkové portfolio Aukcí od Rogera je z více jak 80 % financováno fyzickými osobami, historický vážený aritmetický průměr výnosu je 5,3 % p.a. Průměrná délka splatnosti pohledávek na platformě je 52 dní, průměrné prodlení splatnosti je 2,5 dne.


Celkem profinancováno
Průměrná úroková míra
% p.a.
Průměrná délka splatnosti faktur
52 dnů

 1. Aritmetický průměr zhodnocení vložených prostředků – vyjadřuje průměrnou hodnotu vysoutěženého úroku za dané období, nebere v potaz nominální hodnoty jednotlivých aukcí za sledované období.
 2. Vážený průměr zhodnocení vložených prostředků– oproti aritmetickému průměru zohledňuje nominální hodnotu dané aukce. Platí tedy, že s rostoucí nominální hodnotou vybrané aukce roste vliv této aukce na celkový vážený průměr úroků za sledované období. Obecně lze říci, že s rostoucí nominální hodnotou aukce roste hodnota vysoutěženého úroku.

Celkový přehled aukcí - detail

Období Počet aukcí Profinancováno celkem za období Celkový objem problematických aukcí Podíl problematických aukcí na celkovém objemu financování Zkolektovaný objem prostředků z problematických aukcí Problematické aukce v řešení Naspořeno do rezervního fondu Vyplaceno z rezervního fondu Čistá ztráta vkladu Podíl ztráty vkladu na celkovém objemu financování Celkový úrokový výnos investorů
2014 149 74 013 149 Kč 0 Kč 0,00 % 0 Kč 0 Kč 0 Kč - 0 Kč 0,00 % 1 254 730 Kč
2015 622 152 008 336 Kč 0 Kč 0,00 % 0 Kč 0 Kč 0 Kč - 0 Kč 0,00 % 1 306 763 Kč
2016 1008 259 568 983 Kč 5 332 684 Kč 2,05 % 5 090 284 Kč 0 Kč 0 Kč - 242 400 Kč 0,09 % 1 587 399 Kč
2017 2548 562 650 801 Kč 37 137 075 Kč 6,60 % 35 656 748 Kč 1 414 522 Kč 0 Kč 65 805 Kč 0 Kč 0,00 % 5 283 973 Kč
2018 4518 736 782 920 Kč 5 826 481 Kč 0,79 % 4 381 546 Kč 1 444 935 Kč 0 Kč TBD 113 819 Kč 0,02 % 4 710 115 Kč
2019 10137 1 397 394 114 Kč 10 328 857 Kč 0,74 % 688 190 Kč 9 640 667 Kč 489 492 Kč TBD 0 Kč 0,00 % 9 249 429 Kč
 1. Problematické aukce - aukce se stává problematickou v případě:
  1. kdy subjekt vůči kterému je pohledávka vystavena projevuje platební nevůli, či neschopnost danou pohledávku uhradit,
  2. kdy je pohledávka právě 60 dní po své původní splatnosti stále neuhrazena,
  3. kdy subjekt vůči kterému je pohledávka vystavena zpochybňuje správnost pohledávky,
  4. kdy vzniká překážka úhrady obchodně právního charakteru.
 2. Čistá ztráta vkladu – se rovná nominální finanční ztrátě investora z investovaných prostředků.
 3. Zkolektovaný objem prostředků z problematických aukcí – objem prostředků, které se podařilo zkolektovat za účelem uspokojení nároků investorů, kteří investovali své prostředky do problematických aukcí (viz. Problematické aukce1).
 1. Aritmetický průměr zhodnocení vložených prostředků – vyjadřuje průměrnou hodnotu vysoutěženého úroku za dané období, nebere v potaz nominální hodnoty jednotlivých aukcí za sledované období.
 2. Vážený průměr zhodnocení vložených prostředků– oproti aritmetickému průměru zohledňuje nominální hodnotu dané aukce. Platí tedy, že s rostoucí nominální hodnotou vybrané aukce roste vliv této aukce na celkový vážený průměr úroků za sledované období. Obecně lze říci, že s rostoucí nominální hodnotou aukce roste hodnota vysoutěženého úroku.