Často kladené otázky

Zajímá vás

Co jsou Aukce od Rogera?

Kolik stojí investování na Aukcích od Rogera?

Jak probíhá registrace do systému?

Co je rezervní fond?

Jaké podklady jsou u aukci k dispozici?

Jaká je délka jednotlivých investic?

Jak funguje bidování na aukce?

Proč jsou mé bidy ihned přehozeny?

Jaké podmínky musí splňovat odběratel?

Co se stane, když odběratel nezaplatí včas?

Proč některé aukce nejsou pojištěny?

Jsou informace o aukcích v bezpečí?

Na jaký účet platí odběratel?

Reklamační řád Aukcí od Rogera

Etický kodex Aukcí od Rogera

Zpracování osobních údajů

Co jsou Aukce od Rogera?
Aukce od Rogera jsou webovým rozhraním, na kterém skupina prověřených investorů odkupuje pohledávky před splatností. Tímto způsobem zhodnocuje své investice s ročním průměrným výnosem 5,6 % p.a.

Myšlenka Aukcí od Rogera je podobná bankovnímu faktoringu, kde společnosti postupují pohledávky před splatností bance, aby zrychlily a vylepšily svoje cash flow. Aukce od Rogera dělí tyto balíky pohledávek do menších obchodovatelných jednotek a nabízí tak investorům možnost investice do aktiva, které bylo dosud dostupné pouze bankám nebo faktoringovým společnostem. Pohledávky jsou za velkými korporacemi s prověřenou platební morálkou. Tím Aukce od Rogera minimalizují investiční rizika.
Kolik stojí investování na Aukcích od Rogera?
Narozdíl od jiných peer-to-peer platforem vám neúčtujeme žádné vstupní poplatky. Z vysoutěženého úroku odchází 10 % do rezervního fondu, více v otázce "Co je rezervní fond?".
Jak probíhá registrace do systému?
Registrace na investorskou platformu probíhá přes online formulář.

Pro registraci budete potřebovat:

1. Dva doklady totožnosti (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). V případě právnické osoby se doloží doklad totožnosti statutárního zástupce.
2. Smlouva o vedení účtu, případně výpis z bankovnictví (ne starší 3 mesíců), kde figuruje Vaše jméno a číslo účtu. Právnická osoba doloží číslo účtu společnosti.

Po odeslání vyplněného formuláře bude Vaše žádost do 24 hodin schválena.
Co je rezervní fond?
Rezervní fond byl zřízen z důvodu lepší ochrany investic našich investorů. S platností nových VOP od 1. 7. 2019 automaticky ukládáme 10 % z výnosu z aukcí na platformě do rezervního fondu, ze kterého budeme krýt případné ztráty investorů, jejichž pohledávky se stanou nedobytnými. Fond se bude rozpouštět jednou ročně, na konci roku, mezi všechny problémové pohledávky vzniklé v období 12 až 24 měsíců před začátkem daného roku. Případné přebytky po ročním zúčtování budou přecházet do dalších let.

Transparentní účty fondu:
Korunový účet
Eurový účet

Modelový případ využití rezervního fondu:
V roce 2019 bude do rezervního fondu připsáno 1.000.000 Kč. K 31. 12. 2019 eviduje administrátor postupníka A, který má za odběratelem, popř. postupitelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 200.000 Kč, postupníka B, který má za odběratelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 600.000 Kč a konečně postupníka C, který má za odběratelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 1.200.000 Kč, potom administrátor do 31. 1. 2020 vyplatí postupníkovi A z rezervního fondu 100.000 Kč (10%), postupníkovi B 300.000 Kč (30%) a postupníkovi C 600.000 Kč (60%). Celkový nárok investorů ve výši 2.000.000 Kč vzniklý v roce 2017 bude tedy uspokojen například z 50 % vyplacením 1.000.000 Kč k 31. 1. 2020.
Jaké podklady jsou u aukci k dispozici?
Pohledávky nabízené k odkupu mají vlastní zdokladovanou historii (smlouva, objednávka, předávací protokol, uznání závazku, faktura). Jako investor dostanete kompletní dokumentaci ke zhodnocení rizika u každé aukce, včetně finanční analýzy oděratele.
Jaká je délka jednotlivých investic?
Každá aukce je krátkodobou investicí na 30 až 120 dní. Krátkodobé investice na Aukcích od Rogera umožňují rychlé a kvalitní zhodnocení prostředků bez povinné fixace kapitálu na dlouhé měsíce či roky.
Jak funguje bidování na aukce?
V rámci naší platformy se snažíme vytvořit pro investory přívětivé prostředí. Proto pro bidování v aukcích používáme automatický bidovací systém, abyste nemuseli být online po celou dobu trvání aukce. Zadáte do systému svou nejlepší nabídku a on vás udržuje ve vedení s nejvyšší možnou úrokovou mírou. Automatický bidovací systém se sám stará o přihazování proti nabídkám ostatních investorů s krokem 0,1 % až do limitu nejlepší nabídky.

Příklad:
Aukce začíná s maximálním úrokem 18,0 % p.a. Vyhodnotíte svou nejlepší nabídku na 3,5 % p.a., kterou zadáte do systému. Systém za vás vloží bid 18 % p.a. Následně přijde investor, který zadá svou nejlepší nabídku 5,0 % p.a. Automatický bidovací systém sám upraví vaši nabídku na 4,9 % p.a., čímž vás udrží ve vedení. Pokud některý z investorů překoná i vaši nejlepší nabídku, systém vám zašle emailem upozornění.
Proč jsou mé bidy ihned přehozeny?
V rámci naší platformy využíváme automatický bidovací systém, do kterého můžete zadat nejnižší úrokovou míru, za kterou jste ochotni danou fakturu financovat. V detailu aukce je označena jako „Vaše nejlepší nabídka“. Zadáte-li v aukci svou nejlepší nabídku, automatický bidovací systém za vás přehazuje nabídky ostatních investorů až do výše vaší nejlepší nabídky. Pokud jste tedy v aukci, ve které je nejlepší nabídka jiného investora nižší než vaše, váš bid je okamžitě přehozen.
Jaké podmínky musí splňovat odběratel?
Faktury obchodované na portále Aukcí od Rogera musí být za bonitním a velkým odběratelem. Ten je zde v pozici dlužníka a jeho bonita určuje bonitu pohledávky. Každého odběratele a fakturu posuzujeme individuálně. Základní kritéria hodnocení odběratele:
  • Rating minimálně B podle služby Lustrator ratingové společnosti Bisnode ČR, a.s.
  • Obrat minimálně 250 milionů Kč.
  • Průhledná vlastnická struktura.
  • Sídlo v rámci EU.
  • Nesmí mít délku splatnosti závazku delší než 120 dní.
  • Neplatí závazky déle než 15 dní po splatnosti.
  • Musí mít čistý insolvenční rejstřík.
  • Nesmí být předlužený – závazky nepřesahují aktiva.
Co se stane, když odběratel nezaplatí včas?
Prvních 60 dní po datu splatnosti komunikujeme s odběratelem ve spolupráci s klientem a snažíme se problém vyřešit. Po celou dobu prodlení dochází k úročení. Pokud v této době nedojde k úhradě, pak:
  1. Pokud je pohledávka pojištěná a odběratel 60 dnů po splatnosti nezaplatí, dohodneme se na přihlášení k pojistnému plnění.
  2. V případě, že pohledávka není pojištěná, dojde ke zpětvzetí dané pohledávky, tzv. regresnímu faktoringu. Financovanou částku budeme nárokovat po klientovi.
V případě nesrovnalostí máme připravené veškeré procesy tak, aby byla zachována maximální rychlost při ochraně investic našich investorů.
Proč některé aukce nejsou pojištěny?
Pojištění slouží jako jeden z prvků řízení rizik. U některých velkých společnosti jsme riziko úpadku, a tedy nesplacení faktury, vyhodnotili jako nulové. Proto u těchto společností možnost pojištění nevyužíváme.
Jsou informace o aukcích v bezpečí?
Víme, že naši klienti a investoři vkládají do systému citlivé informace, a proto dbáme na jejich maximální bezpečí. Aukce od Rogera je bezpečné webové rozhraní zabezpečené bezpečnostním certifikátem. Veškeré podklady jsou uloženy na zabezpečených vzdálených uložištích. Informace o obchodních případech a financování jsou vázány smluvní mlčenlivostí.
Na jaký účet platí odběratel?
Odběratel vždy platí na sběrný účet Aukcí od Rogera registrovaný u ČNB. Číslo sběrného účtu musí být vždy uvedeno na faktuře. Poté, co odběratel zaplatí fakturu na sběrný účet, Aukce od Rogera prostředky do 24h vypořádají a poukáží.
Reklamační řád Aukcí od Rogera
Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.
Etický kodex Aukcí od Rogera
Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.
Zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.